02-03-2018

Animatie Toekomstagenda geneesmiddelensector

In de Toekomstagenda schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen drie ambities voor de periode van 2021 tot 2025.