Medicijnsector in transitie

In 9 gesprekken met beeldbepalers uit de sector kijken we 7 jaar terug, met een overzicht van mijlpalen en hoogtepunten, maar ook naar kritische momenten in de dialoog tussen, media, politiek en de farmaceutische sector. Waar staan we nu? En waar willen we naartoe?

Factsheet klinisch onderzoek

Innovatieve geneesmiddelen, vaccins en therapieën die nu beschikbaar zijn voor patiënten, zijn het resultaat van jaren aan klinisch onderzoek. Zonder deze studies is het niet mogelijk om de medicijnen van morgen te testen op effectiviteit, veiligheid en werkzaamheid.

Visiedocument Young Innovators of Medicines 2021

In deze tweede editie hebben de Young Innovators bestaande en nieuwe inzichten en aanbevelingen verzameld. Daarbij staan drie thema’s centraal: Waardegedreven zorg, Toekomstbestendige zorg, en Samenwerking

Boston aan de Noordzee

Nederland kan in Europa net zo’n medicijnhub worden als Boston is voor de Verenigde Staten. Dat maakt ons land gezonder, weerbaarder en welvarender. Lees meer over onze perfecte uitgangspositie én de benodigde actiepunten.

Een jaar COVID-19 – vaccins en medicijnen

Binnen een jaar nadat de eerste Nederlander positief testte op COVID-19 waren er drie vaccins en twee medicijnen goedgekeurd. Hoe kwam deze ongekende sprint tot stand? En wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?

MedicijnMonitor 2021

Regelmatig publiceren we een nieuwe editie van de MedicijnMonitor met feiten en cijfers en een overzicht met actuele gegevens over de geneesmiddelensector.

Actieplan infectieziekten

Acht voorstellen om de bedreigingen van nieuwe virussen en bacteriële infecties in te dammen. Met de insteek: wat kunnen we doen vanuit Nederland?

Inspiratiegids Duurzame Farmacieketen

De Inspiratiegids wil zorgverleners, organisaties en bedrijven in de sector verder helpen met de verduurzaming binnen de geneesmiddelenketen.

Toekomstagenda Geneesmiddelen

Hierin schetsen we drie ambities voor de periode van 2021 tot 2025. Nederland kan en moet koploper worden bij: beter en langer leven, snelle en brede toegang tot medicijnen én Life Sciences & Health.

Nederland als medicijnhub

Wat is nodig om productie en ontwikkeling van geneesmiddelen in ons land te stimuleren? Dat is de centrale vraag in ‘Nederland als medicijnhub’. Een achtpuntenplan.

Leidraad Sluis

De Leidraad Sluis maakt inzichtelijk uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat. Het gaat om zes fasen, waaronder in totaal 29 stappen vallen.

Studie 'Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem'

De kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen jaren met 12% per jaar gedaald. Dat de uitgaven aan geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten.

ATMPs a guidebook for companies in the Netherlands

Deze handleiding is een handig hulpmiddel voor geneesmiddelenbedrijven en onderzoekers die zich bezig houden met gentherapie.

Hoe wordt Nederland koploper op het gebied van klinisch onderzoek?

Folder met facts & figures en uitdagingen & oplossingen: Er zijn ruim duizend cel en gentherapieën in ontwikkeling. De toekomst is er al! Het revolutionaire van deze behandelingen is dat ze patiënten een totaal nieuw perspectief bieden.

Flyer 'Hoe maken we ons medicijnsysteem toekomstbestendig?'

Er zijn ruim duizend cel en gentherapieën in ontwikkeling. De toekomst is er al! Het revolutionaire van deze behandelingen is dat ze patiënten een totaal nieuw perspectief bieden.

Cel- en gentherapie

Kansen en knelpunten voor een nieuwe generatie. We kunnen tegenwoordig defecten in het genetisch materiaal repareren, afweercellen zo sterk maken dat ze een tumor vernietigen en gezonde cellen toedienen aan een patiënt.